Таны хайлтын дагуу 9 машин олдлоо.
Audi A3 Sportback e-tron 1.4 TFSI
74,846,000 ₮
 • 2017 / 03
 • 36,866 км
 • Түлш зарцуулалт 1.6 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 36 гр CO² / км
Audi A3 Sportback e-tron 1.4 TFSI
74,302,000 ₮
 • 2016 / 02
 • 33,030 км
 • Түлш зарцуулалт 1.7 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 40 гр CO² / км
Audi A3 1.0 TFSI
73,034,000 ₮
 • 2018 / 04
 • 10,800 км
 • Түлш зарцуулалт 4.4 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 103 гр CO² / км
Audi A3 Sportback Ambition 1.4 TFSI
72,189,000 ₮
 • 2016 / 05
 • 63,150 км
 • Түлш зарцуулалт 5.1 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 118 гр CO² / км
Audi A3 Sportback sport 1.4 TFSI
76,429,000 ₮
 • 2016 / 10
 • 44,130 км
 • Түлш зарцуулалт 4.8 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 112 гр CO² / км
Audi A3 Limousine sport 1.5 TFSI
87,812,000 ₮
 • 2018 / 08
 • 5,420 км
 • Түлш зарцуулалт 5.1 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 117 гр CO² / км
Audi A3 Sportback 30 TFSI
86,207,000 ₮
 • 2018 / 11
 • 7,308 км
 • Түлш зарцуулалт 5.1 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 117 гр CO² / км
Audi A3 Sportback 1.0 TFSI
59,134,000 ₮
 • 2017 / 01
 • 90,000 км
 • Түлш зарцуулалт 4.7 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 108 гр CO² / км
Audi A3 Sportback Ambiente 1.6 TDI
57,243,000 ₮
 • 2016 / 03
 • 94,987 км
 • Түлш зарцуулалт 4 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 105 гр CO² / км