Таны хайлтын дагуу 10 машин олдлоо.
Volvo L L180G
318,612,000 ₮
 • 2011 / 01
 • 16,447 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo EW 140D
370,413,000 ₮
 • 2012 / 01
 • 5,370 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo FM 400 7.5m + Kran 8x4
205,603,000 ₮
 • 2007 / 01
 • 438,000 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo FM 370
243,006,000 ₮
 • 2014 / 01
 • 700 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo FM 13.500 6X4
177,081,000 ₮
 • 2010 / 02
 • 415,000 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo FH 460 6x2, Feldbinder, 63000 Liter
165,288,000 ₮
 • 2011 / 09
 • 828,000 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo FH FH 440 PTO hydraulic
96,838,000 ₮
 • 2010 / 11
 • 776,590 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo FH 13.500 / GLOBETROTTER XL
95,551,000 ₮
 • 2012 / 02
 • 693,238 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo FH 13.440 / GLOBETROTTER XL
73,662,000 ₮
 • 2009 / 08
 • 1,073,971 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км
Volvo FH 16/660 GLOBETROTTER XL
108,424,000 ₮
 • 2008 / 03
 • 672,000 км
 • Түлш зарцуулалт л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт гр CO² / км