Таны хайлтын дагуу 13 машин олдлоо.
VW Touareg 4.0 V8 TDI
331,785,000 ₮
 • 2019 / 10
 • 8,000 км
 • Түлш зарцуулалт 7.4 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 195 гр CO² / км
VW Touareg Exclusive 3.0TDI V6
285,213,000 ₮
 • 2019 / 04
 • 8,000 км
 • Түлш зарцуулалт 6.6 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 173 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 TDI V6
165,819,000 ₮
 • 2019 / 06
 • 26,064 км
 • Түлш зарцуулалт 6.6 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 173 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 V6 TDI
83,763,000 ₮
 • 2013 / 08
 • 134,990 км
 • Түлш зарцуулалт 7.2 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 189 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 TDI
91,053,000 ₮
 • 2015 / 12
 • 100,000 км
 • Түлш зарцуулалт 6.6 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 173 гр CO² / км
VW Touareg One Million 4.0 TDI
444,019,000 ₮
 • 2020 / 01
 • 4,650 км
 • Түлш зарцуулалт 7.4 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 195 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 V6 TDI
101,688,000 ₮
 • 2015 / 01
 • 87,600 км
 • Түлш зарцуулалт 6.6 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 174 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 TDI DSG
233,360,000 ₮
 • 2018 / 11
 • 14,630 км
 • Түлш зарцуулалт 6.9 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 183 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 V6 TDI
134,201,000 ₮
 • 2017 / 03
 • 60,086 км
 • Түлш зарцуулалт 6.8 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 180 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 TDI V6
197,277,000 ₮
 • 2019 / 01
 • 9,331 км
 • Түлш зарцуулалт 6.9 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 183 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 V6
113,818,000 ₮
 • 2015 / 07
 • 53,914 км
 • Түлш зарцуулалт 6.6 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 180 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 V6 TDI 4Motion
118,869,000 ₮
 • 2015 / 10
 • 64,872 км
 • Түлш зарцуулалт 6.8 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 180 гр CO² / км
VW Touareg 3.0 V6 TDI Elegance 4Motion
198,759,000 ₮
 • 2019 / 01
 • 28,449 км
 • Түлш зарцуулалт 6.9 л / 100 км;
 • Агаар бохирдуулалт 183 гр CO² / км